Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Κριτήριο αξιολόγησης στο αδίδακτο κείμενο


Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Ζ΄, 86, 8

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ο αρχηγός του εκστρατευτικού σώματος των Αθηναίων στη Σάμο, ο Θρασύβουλος, πρότεινε επανειλημμένα και –τελικά– πέτυχε την ανάκληση του Αλκιβιάδη, ο οποίος μάλιστα εξελέγη στρατηγός. Έτσι, όταν θα γίνουν δεκτοί στη Σάμο οι απεσταλμένοι των Τετρακοσίων, ο τελευταίος θα είναι παρών.

Παρῆσαν δὲ καὶ Ἀργείων πρέσβεις, ἐπαγγελλόμενοι τῷ ἐν τῇ Σάμῳ τῶν Ἀθηναίων δήμῳ ὥστε βοηθεῖν· ὁ δὲ Ἀλκιβιάδης ἐπαινέσας αὐτοὺς καὶ εἰπὼν ὅταν τις καλῇ παρεῖναι οὕτως ἀπέπεμπεν. ἀφίκοντο δὲ οἱ Ἀργεῖοι μετὰ τῶν Παράλων, οἳ τότε ἐτάχθησαν ἐν τῇ στρατιώτιδι νηὶ ὑπὸ τῶν τετρακοσίων περιπλεῖν Εὔβοιαν, καὶ ἄγοντες Ἀθηναίων ἐς Λακεδαίμονα ἀπὸ τῶν τετρακοσίων πεμπτοὺς πρέσβεις, Λαισποδίαν καὶ Ἀριστοφῶντα καὶ Μελησίαν, οἳ ἐπειδὴ ἐγένοντο πλέοντες κατ’ Ἄργος, τοὺς μὲν πρέσβεις ξυλλαβόντες τοῖς Ἀργείοις παρέδοσαν ὡς τῶν οὐχ ἥκιστα καταλυσάντων τὸν δῆμον ὄντας, αὐτοὶ δὲ οὐκέτι ἐς τὰς Ἀθήνας ἀφίκοντο, ἀλλ’ ἄγοντες ἐκ τοῦ Ἄργους ἐς τὴν Σάμον τοὺς πρέσβεις ἀφικνοῦνται ᾗπερ εἶχον τριήρει.
·       ἐγένοντο: (εδώ=έφτασαν)


1.    Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.    ὥστε βοηθεῖν: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.    οἳ τότε ἐτάχθησαν ἐν τῇ στρατιώτιδι νηὶ ὑπὸ τῶν τετρακοσίων περιπλεῖν Εὔβοιαν: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
....................................................................................................................................................................................................................................................

4.    πρέσβεις: Να κλίνετε τον τύπο σε ενικό και πληθυντικό αριθμό.

ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός5.    περιπλεῖν: Να κλίνετε την οριστική του ενεστώτα και του παρατατικού και την προστακτική ενεστώτα.

οριστική ενεστώτα
οριστική παρατατικού
προστακτική ενεστώτα
6.    παρέδοσαν: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στους άλλους χρόνους, στην ίδια φωνή.
*    ενεστώτας:
*    παρατατικός:
*    μέλλοντας:
*    αόριστος: παρέδοσαν
*    παρακείμενος:
*    υπερσυντέλικος:

7.    Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

§  παρεῖναι:...............................................................
§  Λαισποδίαν:..........................................................
§  ξυλλαβόντες:.........................................................
§  ὄντας:....................................................................
§  ἀφίκοντο:..............................................................
§  τριήρει:..................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: