Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Δέκα ασκήσεις συντακτικού


1.    Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην.: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά το απαρέμφατο (ειδικό/τελικό, συντακτικός ρόλος).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:................................................................................................................................................................................................................................

2.    Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς ξυνέφερε: Η μετοχή διδάξοντας είναι:
α) τελική
β) χρονική
γ) αιτιολογική
δ) αναφορική
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:......................................................................................................

3.    καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται: Η υπογραμμισμένη δευτερεύουσα πρόταση είναι:
α) επιρρηματική χρονική
β) επιρρηματική αναφορική
γ) ονοματική πλάγια ερωτηματική
δ) επιρρηματική τελική
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:......................................................................................................

4.    Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας  ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν.: Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη συντακτική αναγνώριση:
α) Η μετοχή Ἐλθόντων είναι ...................................
β) Η δευτερεύουσα πρόταση καὶ ὅσους ἔπεισαν είναι .............................................
γ) Η λέξη οἱ Ἀθηναῖοι είναι υποκείμενο του ρήματος .....................................
δ) Η μετοχή νεωτερίζοντας   είναι συνημμένη στο ................................... της μετοχής ξυλλαβόντες.

5.    Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ: Να υπογραμμίσετε τους τύπους που λειτουργούν ως ονοματικοί ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί και να τους χαρακτηρίσετε συντακτικά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:................................................................................................................................................................................................................................

6.    Ὁρμισάμενοι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ.: Να υπογραμμίσετε τον τύπο που λειτουργεί ως παράθεση.

7.    οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους:

·       φοβούμενοι:.......................................................................................
·       τὴν περικύκλωσιν:.............................................................................
·       τὸ πλῆθος:.........................................................................................

8.    Καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων αὐτῶν περιέπλεον καὶ ἐπειρῶντο θορυβεῖν:  Να υπογραμμίσετε το απαρέμφατο και να το χαρακτηρίσετε συντακτικά. Να επισημάνετε αν έχουμε ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:......................................................................................................

9.    γενόμεναι ἁθρόαι αἱ νῆες: Η λέξη ἁθρόαι λειτουργεί ως:
α) επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου
β) επιρρηματικό κατηγορούμενο του τόπου
γ) επιρρηματικό κατηγορούμενο του σκοπού
δ) προληπτικό κατηγορούμενο.
     ΑΠΑΝΤΗΣΗ:......................................................................................................

10.Καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων αὐτῶν περιέπλεον: Να υπογραμμίσετε τον τύπο που λειτουργεί ως υποκείμενο της μετοχής ταξαμένων.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: