Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Ασκήσεις-Εφαρμογές στο ρήμα πλέω

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΗΜΑ πλέω ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥ
1.     Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Οριστική Ενεστώτα
Οριστική Παρατατικού
Οριστική Μέλλοντα

περιέπλεονπλέυσεικαταπλέομεν

2.     Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·       πλέω: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα
·       διέπλεον: το απαρέμφατο του ενεστώτα
·       περιπλέουσι: το απαρέμφατο του μέλλοντα

3.     Να μεταφέρετε το ρήμα στους άλλους χρόνους διατηρώντας το πρόσωπο και την έγκλιση:

*     Λύσανδρος ἔπλευσεν ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ............................... ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ............................... ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ............................... ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ................................ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ................................ἐς Λάμψακον.

4.     Να συμπληρώσετε τα κενά με τους τύπους που ζητούνται:
§ Οἱ Ἀθηναῖοι ..........................................(περιπλέω: μετοχή ενεστώτα, ονομαστική πληθυντικού)
§Λύσανδρος.......................................(πλέω:οριστική παρατατικού)

§  Κόνων.................................................(διαπλέω: μετοχή ενεστώτα, ονομαστική ενικού)

Δεν υπάρχουν σχόλια: