Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

α. Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία. Κι εκείνος όμως που πρώτος τη συγκρότησε, υπήρξε ένας από τους πιο μεγάλους ευεργέτες του ανθρώπου. Γιατί όπως ο άνθρωπος είναι το ανώτερο από όλα τα όντα όταν φτάνει στην τελειότητά του, έτσι όταν σπάζει τη σχέση του με τον νόμο και τη δικαιοσύνη γίνεται το χειρότερο από όλα. 

Αριστοτέλους Πολιτικά (απόσπασμα από την ενότητα 14)

β. Νῦν γὰρ ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν φάσκοντες τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ’ οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν τύραννον· τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ τοῦ νομοθέτου πᾶσαν ὁρῶμεν τὴν πραγματείαν οὖσαν περὶ πόλιν, ἡ δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ τάξις τις. [...] Ὥστε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ σκεπτέον. Καὶ γὰρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖται πολλάκις· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι πολίτην· ἔστι γάρ τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὢν ἐν ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις οὐκ ἔστι πολίτης.

Αριστοτέλους Πολιτικά (απόσπασμα από την ενότητα 15η)

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφράσετε το κείμενο β΄ στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 10
2. Να εξηγήσετε με βάση το κείμενο α΄ αν ο Αριστοτέλης αναιρεί την άποψή του ότι η πόλη υπάρχει εκ φύσεως.
Μονάδες 10
3. Ποιο ιστορικό παράδειγμα φαίνεται να έχει υπόψη του ο Σταγειρίτης όταν αναφέρει ότι "ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν φάσκοντες τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ’ οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν τύραννον";
Μονάδες 10
4. Καὶ γὰρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖται πολλάκις: Να σχολιάσετε την παραπάνω φράση του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρει ο φιλόσοφος στο κείμενο β΄.
Μονάδες 10
5. Να εξηγήσετε γιατί κατά τον Αριστοτέλη η ηθική φιλοσοφία είναι μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας.
Μονάδες 10
6. ὀλιγαρχίαν: Με το β΄ συνθετικό του τύπου να σχηματίσετε πέντε ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της νέας ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 10

Δεν υπάρχουν σχόλια: