Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Ασκήσεις εμπέδωσης - Κείμενο 44

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Haec est tyrannorum vita, in qua nulla fides, nulla caritas, nulla fiducia benevolentiae stabilis esse potest: tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum. Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem:«Tum intellexi, quos fidos amicos habuissem, quos infidos, cum iam neutris gratiam referre poteram».

1.      haec: Να κλίνετε τον τύπο στα άλλα γένη.
2.      tyrannorum: Να γράψετε όλες τις πτώσεις στον άλλο αριθμό.
3.      fides: Να γράψετε τις άλλες πτώσεις στον ίδιο αριθμό.
4.      fiducia, benevolentiae, caritas: Να επισημάνετε την ιδιαιτερότητα κάθε τύπου και να τους κλίνετε.
5.      stabilis: Να κλίνετε τον συγκριτικό βαθμό στο ίδιο γένος και στον ίδιο αριθμό.
6.      sollicita: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
7.      quem: Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στα άλλα γένη.
8.      simulatione: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον κλίνετε.
9.      tempus: Να γράψετε τη γενική πτώση στον ίδιο αριθμό.
10.  inopes: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς και να κλίνετε τον συγκριτικό βαθμό στα τρία γένη.
11.  fidos: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
12.  infidos: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να εξηγήσετε γιατί δεν σχηματίζει παραθετικά.
13.  potest: Να αντικαταστήσετε τον τύπο χρονικά και να κλίνετε την υποτακτική στον ίδιο χρόνο.
14.  nescio: Να κλίνετε την προστακτική στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
15.  metuat: Να αντικαταστήσετε τον τύπο εγκλιτικά.
16.  coluntur: Να κλίνετε τους συντελικούς χρόνους σε όλες τις εγκλίσεις στην ίδια φωνή.
17.  ceciderunt: Να κλίνετε τον ενεστώτα και τον παρατατικό σε όλες τις εγκλίσεις στην ίδια φωνή.
18.  intellegitur: Να κλίνετε την οριστική του συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή.
19.  dixisse: Να γράψετε τις μετοχές όλων των χρόνων στην παθητική φωνή.
20.  possit: Να γράψετε την πρόταση στην οποία ανήκει το ρήμα και να την χαρακτηρίσετε συντακτικά.
21.  Quodsi forte ceciderunt: Να γράψετε την απόδοση, να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο που σχηματίζεται και να τον μετατρέψετε στα άλλα είδη.
22.  cum iam neutris gratiam referre poteram: Να δικαιολογήσετε την εκφορά της δευτερεύουσας πρότασης.
23.   Να αναλύσετε συντακτικά τις ακόλουθες προτάσεις:
·         nullus locus amicitiae eis est
·         a quo se metui putet

24.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: