Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Ασκήσεις στους ονοματικούς ομοιόπτωτους προσδιορισμούς

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους και να επισημάνετε τους όρους τους οποίους προσδιορίζουν.
1)    οὐδ' ἀναμείναντες τὸν αὐτόματον θάνατον
2)    δώδεκα μὲν ναυσὶ μόναις παρόντων Ἀθηναίων περὶ Ναύπακτον
3)    ὥσπερ τὰ τοῦ προσώπου μόρια ἔχει πρὸς τὸ ὅλον πρόσωπον
4)    μνηστὴρ γὰρ ἦν μοι ποταμός, Ἀχελῷον λέγω
5)    δεινὸς ἀκοντιστής
6)    Παυσανίας ὁ βασιλεὺς φθονήσας Λυσάνδρῳ
7)    οὐδ᾽ ἂν οἱ πάντες ἄνθρωποι δύναιντ᾽ ἂν διελθεῖν
8)    πρεσβύτης ἀνήρ
9)    τὸ λεγόμενον, κατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν
10) τὸν ἡγεμόνα οἱ Ἕλληνες ἀποπέμπουσι δῶρα δόντες  ἵππον καὶ φιάλην.

Β. Ποιο από τα ακόλουθα είδη των ονοματικών ομοιόπτωτων προσδιορισμών αντιστοιχεί στις υπογραμμισμένες λέξεις; (Δύο από αυτούς περισσεύουν): γενική επεξηγηματική, γενική παραθετική, επιθετικός προσδιορισμός, επεξήγηση, προεξαγγελτική παράθεση, κατηγορηματικός προσδιορισμός, επιμεριστική παράθεση.
1)    Τὸν παῖδα δείξει μητρί, τ’ Ἐριβοία λέγω.
2)    Ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν
3)    Καὶ τὸ μέγιστον, ἐφοβοῦντο μὴ ξυντρίψωσιν τὰς ναῦς.
4)    Τὰ ἡμέτερα αὐτῶν τέκνα.
5)    Γέγραφε δὲ καὶ ταῦτα ὁ αὐτὸς Θουκυδίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια: