Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Κείμενο 43-Ασκήσεις εμπέδωσης

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη


Κείμενο 43
Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum ? In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit ? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit: «intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique» ? Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur ; nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum: at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet.

1.     veni: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον κλίνετε εκεί όπου βρίσκεται.
2.     primum: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
3.     tuis: Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στα άλλα πρόσωπα.
4.     hoc: Να κλίνετε τον τύπο στα άλλα γένη.
5.     longa: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
6.     infelix: Να κλίνετε τον τύπο στο ίδιο γένος, στον ενικό αριθμό.
7.     senecta, moenia: Να επισημάνετε την ιδιαιτερότητα κάθε τύπου και να τους κλίνετε.
8.     exsulem: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον κλίνετε.
9.     fines: Να γράψετε την ονομαστική και τη γενική πτώση στον άλλο αριθμό.
10.  minaci: Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στα άλλα γένη.
11.  conspectu: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον κλίνετε.
12.   domus: Να κλίνετε τον τύπο στον άλλο αριθμό.
13.    mater: Να γράψετε τη γενική πτώση του ενικού και του πληθυντικού αριθμού.
14.   coniunx: Να επισημάνετε το γένος του τύπου και να τον κλίνετε στον ίδιο αριθμό.
15.    miserrima: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
16.   immatura: Να εξηγήσετε γιατί το επίθετο δεν σχηματίζει παραθετικά.
17.    servitus: Να κλίνετε τον τύπο.
18. Να αντικαταστήσετε χρονικά όλα τα ρήματα του κειμένου.
19.  potuisti: Να κλίνετε την υποτακτική όλων των χρόνων.
20.  aluit: Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους και να κλίνετε τους συντελικούς χρόνους στην οριστική και στην υποτακτική της ίδιας φωνής.
21. cecidit: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον αντικαταστήσετε εγκλιτικά.
22.  viderem: Να γράψετε τη δευτερεύουσα πρόταση στην οποία ανήκει το ρήμα και να την αναγνωρίσετε συντακτικά.
23.  perveneras: Να γράψετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης στην οποία ανήκει το ρήμα και να δικαιολογήσετε την εκφορά της.
24. ego nisi peperissem: Να γράψετε την απόδοση του υποθετικού λόγου, να τον αναγνωρίσετε και να τον μετατρέψετε στα άλλα είδη.
25.  nisi filium haberem: Να γράψετε την απόδοση του υποθετικού λόγου και να τον αναγνωρίσετε.

26.   manet: Να γράψετε την υπόθεση στην οποία αντιστοιχεί ως απόδοση το ρήμα και να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο που σχηματίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: