Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Οι ερωτηματικές αντωνυμίες της αρχαίας ελληνικής


τίς, τίς, τί
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
τίς
τίς
τί
Γενική
τίνος ή τοῦ
τίνος ή τοῦ
τίνος ή τοῦ
Δοτική
τίνι ή τῷ
τίνι ή τῷ
τίνι ή τῷ
Αιτιατική
τίνα
τίνα
τί
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
τίνες
τίνες
τίνα
Γενική
τίνων
τίνων
τίνων
Δοτική
τίσι(ν)
τίσι(ν)
τίσι(ν)
Αιτιατική
τίνας
τίνας
τίνα
Κλητική
-
-
-


πότερος, ποτέρα, πότερον
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
πότερος
ποτέρα
πότερον
Γενική
ποτέρου
ποτέρας
ποτέρου
Δοτική
ποτέρῳ
ποτέρᾳ
ποτέρῳ
Αιτιατική
πότερον
ποτέραν
πότερον
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
πότεροι
πότεραι
πότερα
Γενική
ποτέρων
ποτέρων
ποτέρων
Δοτική
ποτέροις
ποτέραις
ποτέροις
Αιτιατική
ποτέρους
ποτέρας
πότερα
Κλητική
-
-
-
πόσος, πόση, πόσον
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
πόσος
πόση
πόσον
Γενική
πόσου
πόσης
πόσου
Δοτική
πόσῳ
πόσῃ
πόσῳ
Αιτιατική
πόσον
πόσην
πόσον
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
πόσοι
πόσαι
πόσα
Γενική
πόσων
πόσων
πόσων
Δοτική
πόσοις
πόσαις
πόσοις
Αιτιατική
πόσους
πόσας
πόσα
Κλητική
-
-
-
ποῖος, ποία, ποῖον
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
ποῖος
ποία
ποῖον
Γενική
ποίου
ποίας
ποίου
Δοτική
ποίῳ
ποίᾳ
ποίῳ
Αιτιατική
ποῖον
ποίαν
ποῖον
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
ποῖοι
ποῖαι
ποῖα
Γενική
ποίων
ποίων
ποίων
Δοτική
ποίοις
ποίαις
ποίοις
Αιτιατική
ποίους
ποίας
ποῖα
Κλητική
-
-
-
πηλίκος, πηλίκη, πηλίκον
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
πηλίκος
πηλίκη
πηλίκον
Γενική
πηλίκου
πηλίκης
πηλίκου
Δοτική
πηλίκῳ
πηλίκῃ
πηλίκῳ
Αιτιατική
πηλίκον
πηλίκην
πηλίκον
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
πηλίκοι
πηλίκαι
πηλίκα
Γενική
πηλίκων
πηλίκων
πηλίκων
Δοτική
πηλίκοις
πηλίκαις
πηλίκοις
Αιτιατική
πηλίκους
πηλίκας
πηλίκα
Κλητική
-
-
-
ποδαπός, ποδαπή, ποδαπόν
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
ποδαπός
ποδαπή
ποδαπόν
Γενική
ποδαποῦ
ποδαπῆς
ποδαποῦ
Δοτική
ποδαπῷ
ποδαπῇ
ποδαπῷ
Αιτιατική
ποδαπόν
ποδαπήν
ποδαπόν
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
ποδαποί
ποδαπαί
ποδαπά
Γενική
ποδαπῶν
ποδαπῶν
ποδαπῶν
Δοτική
ποδαποῖς
ποδαπαῖς
ποδαποῖς
Αιτιατική
ποδαπούς
ποδαπάς
ποδαπά
Κλητική
-
-
-
πόστος, πόστη, πόστον
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
πόστος
πόστη
πόστον
Γενική
πόστου
πόστης
πόστου
Δοτική
πόστῳ
πόστῃ
πόστῳ
Αιτιατική
πόστον
πόστην
πόστον
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
πόστοι
πόσται
πόστα
Γενική
πόστων
πόστων
πόστων
Δοτική
πόστοις
πόσταις
πόστοις
Αιτιατική
πόστους
πόστας
πόστα
Κλητική
-
-
-


ποσταῖος, ποσταία, ποσταῖον
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
ποσταῖος
ποσταία
ποσταῖον
Γενική
ποσταίου
ποσταίας
ποσταίου
Δοτική
ποσταίῳ
ποσταίᾳ
ποσταίῳ
Αιτιατική
ποσταῖον
ποσταίαν
ποσταῖον
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
ποσταῖοι
ποσταῖαι
ποσταία
Γενική
ποσταίων
ποσταίων
ποσταίων
Δοτική
ποσταίοις
ποσταίαις
ποσταίοις
Αιτιατική
ποσταίους
ποσταίας
ποσταία
Κλητική
-
-
-

Δεν υπάρχουν σχόλια: