Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Οι αόριστες αντωνυμίες της αρχαίας ελληνικής


τὶς, τὶς, τὶ
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
τὶς
τὶς
τὶ
Γενική
τινὸς ή του
τινὸς ή του
τινὸς ή του
Δοτική
τινὶ ή τῳ
τινὶ ή τῳ
τινὶ ή τῳ
Αιτιατική
τινὰ
τινὰ
τὶ
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
τινὲς
τινὲς
τινὰ ή ἄττα
Γενική
τινῶν
τινῶν
τινῶν
Δοτική
τισὶ(ν)
τισὶ(ν)
τισὶ(ν)
Αιτιατική
τινὰς
τινὰς
τινὰ ή ἄττα
Κλητική
-
-
-

Η αντωνυμία  ή μένει άκλιτη ή κλίνεται ως εξής:
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
δεῖνα
δεῖνα
δεῖνα
Γενική
δεῖνος
δεῖνος
δεῖνος
Δοτική
δεῖνι
δεῖνι
δεῖνι
Αιτιατική
δεῖνα
δεῖνα
δεῖνα
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
δεῖνες
δεῖνες

Γενική
δείνων
δείνων

Δοτική
δεῖσι
δεῖσι

Αιτιατική
δεῖνας
δεῖνας

Κλητική
-
-
-

ἔνιοι, ἔνιαι, ἔνια
Η αντωνυμία  βρίσκεται μόνο στον πληθυντικό και κλίνεται ως εξής:
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
ἔνιοι
ἔνιαι
ἔνια
Γενική
ἐνίων
ἐνίων
ἐνίων
Δοτική
ἐνίοις
ἐνίαις
ἐνίοις
Αιτιατική
ἐνίους
ἐνίας
ἔνια
Κλητική
-
-
-

πᾶς, πᾶσα, πᾶν
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
πᾶς
πᾶσα
πᾶν
Γενική
παντός
πάσης
παντός
Δοτική
παντί
πάσῃ
παντί
Αιτιατική
πάντα
πᾶσαν
πᾶν
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
πάντες
πᾶσαι
πάντα
Γενική
πάντων
πασῶν
πάντων
Δοτική
πᾶσι
πάσαις
πᾶσι
Αιτιατική
πάντας
πάσας
πάντα
Κλητική
-
-
-
ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
ἕκαστος
ἑκάστη
ἕκαστον
Γενική
ἑκάστου
ἑκάστης
ἑκάστου
Δοτική
ἑκάστῳ
ἑκάστῃ
ἑκάστῳ
Αιτιατική
ἕκαστον
ἑκάστην
ἕκαστον
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
ἕκαστοι
ἕκασται
ἕκαστα
Γενική
ἑκάστων
ἑκάστων
ἑκάστων
Δοτική
ἑκάστοις
ἑκάσταις
ἑκάστοις
Αιτιατική
ἑκάστους
ἑκάστας
ἕκαστα
Κλητική
-
-
-
ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
ἄλλος
ἄλλη
ἄλλο
Γενική
ἄλλου
ἄλλης
ἄλλου
Δοτική
ἄλλῳ
ἄλλῃ
ἄλλῳ
Αιτιατική
ἄλλον
ἄλλην
ἄλλο
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
ἄλλοι
ἄλλαι
ἄλλα
Γενική
ἄλλων
ἄλλων
ἄλλων
Δοτική
ἄλλοις
ἄλλαις
ἄλλοις
Αιτιατική
ἄλλους
ἄλλας
ἄλλα
Κλητική
-
-
-
οὐδεὶς, οὐδεμία, οὐδὲν
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
οὐδεὶς
οὐδεμία
οὐδὲν
Γενική
οὐδενὸς
οὐδεμιᾶς
οὐδενὸς
Δοτική
οὐδενὶ
οὐδεμιᾷ
οὐδενὶ
Αιτιατική
οὐδένα
οὐδεμίαν
οὐδὲν
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
οὐδένες
-
-
Γενική
οὐδένων
-
-
Δοτική
οὐδέσι(ν)
-
-
Αιτιατική
οὐδένας
-
-
Κλητική
-
-
-μηδείς, μηδεμία, μηδέν
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
μηδεὶς
μηδεμία
μηδὲν
Γενική
μηδενὸς
μηδεμιᾶς
μηδενὸς
Δοτική
μηδενὶ
μηδεμιᾷ
μηδενὶ
Αιτιατική
μηδένα
μηδεμίαν
μηδὲν
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
μηδένες
-
-
Γενική
μηδένων
-
-
Δοτική
μηδέσι(ν)
-
-
Αιτιατική
μηδένας
-
-
Κλητική
-
-
-ἀμφότεροι, ἀμφότεραι, ἀμφότερα
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
ἀμφότεροι
ἀμφότεραι
ἀμφότερα
Γενική
ἀμφοτέρων
ἀμφοτέρων
ἀμφοτέρων
Δοτική
ἀμφοτέροις
ἀμφοτέραις
ἀμφοτέροις
Αιτιατική
ἀμφοτέρους
ἀμφοτέρας
ἀμφότερα
Κλητική
-
-
-

ἑκάτερος, ἑκατέρα, ἑκάτερον
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
ἑκάτερος
ἑκατέρα
ἑκάτερον
Γενική
ἑκατέρου
ἑκατέρας
ἑκατέρου
Δοτική
ἑκατέρῳ
ἑκατέρᾳ
ἑκατέρῳ
Αιτιατική
ἑκάτερον
ἑκατέραν
ἑκάτερον
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
ἑκάτεροι
ἑκάτεραι
ἑκάτερα
Γενική
ἑκατέρων
ἑκατέρων
ἑκατέρων
Δοτική
ἑκατέροις
ἑκατέραις
ἑκατέροις
Αιτιατική
ἑκατέρους
ἑκατέρας
ἑκάτερα
Κλητική
-
-
-
ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
ἕτερος
ἑτέρα
ἕτερον
Γενική
ἑτέρου
ἑτέρας
ἑτέρου
Δοτική
ἑτέρῳ
ἑτέρᾳ
ἑτέρῳ
Αιτιατική
ἕτερον
ἑτέραν
ἕτερον
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
ἕτεροι
ἕτεραι
ἕτερα
Γενική
ἑτέρων
ἑτέρων
ἑτέρων
Δοτική
ἑτέροις
ἑτέραις
ἑτέροις
Αιτιατική
ἑτέρους
ἑτέρας
ἕτερα
Κλητική
-
-
-
οὐδέτερος, ούδετέρα, οὐδέτερον
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
οὐδέτερος
οὐδετέρα
οὐδέτερον
Γενική
οὐδετέρου
οὐδετέρας
οὐδετέρου
Δοτική
οὐδετέρῳ
οὐδετέρᾳ
οὐδετέρῳ
Αιτιατική
οὐδέτερον
οὐδετέραν
οὐδέτερον
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
οὐδέτεροι
οὐδέτεραι
οὐδέτερα
Γενική
οὐδετέρων
οὐδετέρων
οὐδετέρων
Δοτική
οὐδετέροις
οὐδετέραις
οὐδετέροις
Αιτιατική
οὐδετέρους
οὐδετέρας
οὐδέτερα
Κλητική
-
-
-
μηδέτερος, μηδετέρα, μηδέτερον
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
μηδέτερος
μηδετέρα
μηδέτερον
Γενική
μηδετέρου
μηδετέρας
μηδετέρου
Δοτική
μηδετέρῳ
μηδετέρᾳ
μηδετέρῳ
Αιτιατική
μηδέτερον
μηδετέραν
μηδέτερον
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
μηδέτεροι
μηδέτεραι
μηδέτερα
Γενική
μηδετέρων
μηδετέρων
μηδετέρων
Δοτική
μηδετέροις
μηδετέραις
μηδετέροις
Αιτιατική
μηδετέρους
μηδετέρας
μηδέτερα
Κλητική
-
-
-
ποσός, ποσή, ποσόν
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
ποσός
ποσή
ποσόν
Γενική
ποσοῦ
ποσῆς
ποσοῦ
Δοτική
ποσῷ
ποσῇ
ποσῷ
Αιτιατική
ποσόν
ποσήν
ποσόν
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
ποσοί
ποσαί
ποσά
Γενική
ποσῶν
ποσῶν
ποσῶν
Δοτική
ποσοῖς
ποσαῖς
ποσοῖς
Αιτιατική
ποσούς
ποσάς
ποσά
Κλητική
-
-
-
ποιός, ποιά, ποιόν
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
ποιός
ποιά
ποιόν
Γενική
ποιοῦ
ποιᾶς
ποιοῦ
Δοτική
ποιῷ
ποιᾷ
ποιῷ
Αιτιατική
ποιόν
ποιάν
ποιόν
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
ποιοί
ποιαί
ποιά
Γενική
ποιῶν
ποιῶν
ποιῶν
Δοτική
ποιοῖς
ποιαῖς
ποιοῖς
Αιτιατική
ποιούς
ποιάς
ποιά
Κλητική
-
-
-
ἀλλοδαπός, ἀλλοδαπή, ἀλλοδαπόν
Ενικός αριθμός

αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
ἀλλοδαπός
ἀλλοδαπή
ἀλλοδαπόν
Γενική
ἀλλοδαποῦ
ἀλλοδαπῆς
ἀλλοδαποῦ
Δοτική
ἀλλοδαπῷ
ἀλλοδαπῇ
ἀλλοδαπῷ
Αιτιατική
ἀλλοδαπόν
ἀλλοδαπήν
ἀλλοδαπόν
Κλητική
-
-
-
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
ἀλλοδαποί
ἀλλοδαπαί
ἀλλοδαπά
Γενική
ἀλλοδαπῶν
ἀλλοδαπῶν
ἀλλοδαπῶν
Δοτική
ἀλλοδαποῖς
ἀλλοδαπαῖς
ἀλλοδαποῖς
Αιτιατική
ἀλλοδαπούς
ἀλλοδαπάς
ἀλλοδαπά
Κλητική
-
-
-

Δεν υπάρχουν σχόλια: