Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Εισαγωγή στην Πολιτεία του Πλάτωνα: Ασκήσεις εμπέδωσης

1.      Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις ως σωστές ή λανθασμένες. Σε όσες χαρακτηρίζετε ως λανθασμένες να κάνετε τις απαιτούμενες διορθώσεις ώστε να είναι σωστές.
*      Πυρήνας της πολιτικής σκέψης του Πλάτωνα είναι η ιδέα της σωστής εκπαίδευσης, που σημαίνει: ο καθένας να πράττει αυτό για το οποίο είναι πλασμένος και καταλλήλως εκπαιδευμένος.
*      Όπως ομολογεί ο ίδιος ο Πλάτωνας στην 17η Επιστολή του, όταν ήταν ακόμη νέος φιλοδοξούσε να ασχοληθεί με την πολιτική.
*      Ο Σωκράτης και ο Αδείμαντος, ο μεγαλύτερος αδελφός του Πλάτωνα είχαν κατεβεί στον Πειραιά για να παρακολουθήσουν τη γιορτή της Βενδίδας, μιας θρακικής θεότητας που ταυτιζόταν με την Αθηνά.
*      Από το δεύτερο βιβλίο της Πολιτείας ως το τέλος οι κύριοι συζητητές είναι ο Σωκράτης, ο Γλαύκων και ο Αδείμαντος.
*      Ο δραματικός χρόνος, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίον υποτίθεται ότι διεξάγεται ο διάλογος, είναι το 412 π.Χ.
*      Οι δημιουργοί είναι υποχρεωμένοι να συντηρούν πλουσιοπάροχα τις ηγεμονικές τάξεις.
2.      Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α΄ με τα στοιχεία της στήλης Β’.

Α
Β
                         I.            φύλακες – επίκουροι
                            II.            φύλακες – παντελεί
III.            δημιουργοί
      1.      μεριμνούν για την ευδαιμονία ολόκληρης της πολιτείας
      2.      εργάζεται προστατευμένη
      3.      είναι αφοσιωμένοι στην υπηρεσία του κράτους
      4.      αριστοκρατία του πνεύματος
      5.      είναι η πολυπληθέστερη τάξη
      6.      επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα

      3.  Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις:

α. Στον διάλογο Πολιτεία με τον όρο πόλις δηλώνεται ……………….., που αναπτύχθηκε ήδη από την αρχαϊκή εποχή στον ελληνικό χώρο. Με τον όρο πολιτεία δηλώνεται …………., οι βασικές δηλαδή αρχές που υπόκεινται στη νομοθεσία και στους θεσμούς της πόλης.

β. Στη συζήτηση που ακολούθησε εκείνο το καλοκαιρινό δειλινό πήραν μέρος ο …………………. (ο πατέρας του ρήτορα Λυσία), ο μεγαλύτερος γιος του ο …………….., ο σοφιστής ………….., ο ……………., οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί του Πλάτωνα, ο ……………… και ο ………………., και ο …………………….

Δεν υπάρχουν σχόλια: