Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Αρχαία ελληνικά: Ασκήσεις στα επίθετα

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
1. Να κατατάξετε τα επίθετα στον πίνακα που ακολουθεί :
φυγάς, βαθύς, φαιδρός, ἄφθονος, ἕωλος, σοφός, δίκαιος, σθεναρός, γενναῖος, πένης.

Τριγενές
+
Τρικατάληκτο
Τριγενές
+
Δικατάληκτο
Διγενές
+
Μονοκατάληκτο
2. Να κλίνετε το θηλυκό γένος των ακόλουθων επιθέτων: ὁ θῆλυς, ὁ σώφρων, ὁ δίπηχυς, τὸ ἀξιόμαχον, ὁ σαφής, ὁ εὐδαίμων.

3. τό ἥμισυ : Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να γράψετε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμό στα τρία γένη.
4. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί :
Ονομαστική

σύμπαντες
χαρίεσσαι
Γενική
πάσης


ΔοτικήΑιτιατικήΚλητική
5. ἄκων, ἑκών : Να αναγνωρίσετε τους τύπους γραμματικά και να κλίνετε όλα τα γένη στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.
6. Να γράψετε τη γενική πτώση του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος :
·           ἡ εὔχαρις :
·           τὸ εὔελπι :
·           τὸ μονόδουν :
·           αἱ φερέλπιδες :
7. Να συμπληρώσετε  τον πίνακα που ακολουθεί :
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΘΗΛΥΚΟ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ἡ κόλαξ


ἡ φυγὰς

ὁ φιλόγελως
παντὸς
ὁ φιλόδακρυς
τὸ φαιδρὸν (ονομ.)
τοῦ πλουσίου
τὰς φυσικὰςμέλανος

8. Να γράψετε την ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος:
·         ὁ εὐσχήμων :
·         ὁ μεγαλοπράγμων :
·         ἡ ἄφρων :
·         ἡ ἄρρην :
·         ὁ ἀπάτωρ :
·         ἡ εὐδαίμων :
·         ὁ ἀμνήμων :
·         ἡ πλήρης :

9. ἡ τριήρης : Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να τον κλίνετε στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.

10. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί :

ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΘΗΛΥΚΟ
ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ἡ μονήρηςτὸ χρηστόηθες (ον.)

ἡ κατάντης

τοῦ εὐμεγέθους


ὁ αὐτάρκης
τοῦ παμμεγέθους
τῷ αὐθάδει
τὸ ἐξῶλες (αιτ.)

τῶν εὐώδων


ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

1. Να συμπληρώσετε τους πίνακες που ακολουθούν:

ὁ     πολὺς


τοῦ


τῷ

ταῖς     πολλαῖς
τὸν
τὸ   πολὺ

(ὦ)

τὸ  μέγα
τοῦ μεγάλου (αρσ.)
τὰ μεγάλα2. πρᾶος, ἡ σῶς, τὸ φροῦδον: Να αναγνωρίσετε τους τύπους γραμματικά και να κλίνετε σε ενικό και πληθυντικό αριθμό τα τρία γένη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: