Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Λεξιλογικές ασκήσεις: Πλάτωνα Πρωταγόρας - ενότητα 5η

    Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

     1. νουθετοῦσιν: Να αναλύσετε τον τύπο στα συνθετικά του και με κάθε συνθετικό να γράψετε πέντε ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής, απλές ή σύνθετες.

    2. εἰδῶσιν: Σε ποιο ρήμα ανήκει ο τύπος αυτός; Να γράψετε δέκα τουλάχιστον ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής.

   3. Να εντοπίσετε στο κείμενο τους τύπους που συγγενεύουν ετυμολογικά με τις ακόλουθες λέξεις:
·         αριστοκράτης:
·         εχέφρων:
·         χειροποίητος:
·         συνεκτικότητα:
·         γεγονός:
·         σεβάσμιος:
·         απόπειρα:
·         δείγμα:
·         επίτοκος:
·         ακόλαστος:


    4. συλλήβδην: Να γράψετε δεκαπέντε ομόρριζες λέξεις με το δεύτερο συνθετικό του τύπου που σας δόθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: