Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Λεξιλογικές ασκήσεις - Πλάτωνα Πρωταγόρας, ενότητα 3η


    1. Συμπληρώστε τα κενά με την κατάλληλη λέξη που είναι ομόρριζη (απλή ή σύνθετη) του ρήματος εἶχεν.
*      Οι ………………….. του στο Χρηματιστήριο άρχισαν να ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα να έχει τεράστια κέρδη.
*      Οι ……………………….δεσμοί με την οικογένειά μας είναι πολύ ισχυροί.
*      Σας ενημερώνουμε ότι οι υπάλληλοι του Υπουργείου …………………… από τα καθήκοντά τους χθες λόγω απεργίας.
*      Ο δράστης συνελήφθη έχοντας στην …………………. του βαρύ οπλισμό.
*      Η Δ.Ε.Η. διάκοψε την ………………… ηλεκτρικού ρεύματος για τρεις ώρες λόγω εργασιών συντήρησης.

        2. Να γράψετε την ετυμολογία των ακόλουθων τύπων του κειμένου:
*      ἄλογα <
*      ἀκόσμητος <
*      ἐμμελῶς <
*      ἄστρωτος <
*      ἀμήχανος <
*      ἐφιλοτεχνείτην <
*      εὐπορία <

Δεν υπάρχουν σχόλια: