Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Λεξιλογική άσκηση - Πλάτωνα Πρωταγόρας, ενότητα 2η

      Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

      Να τοποθετήσετε τις ακόλουθες λέξεις στην κατάλληλη θέση του πίνακα: βάραθρο, άμαξα, αμιγής, γενεά, μεταμφίεση, νομάς, αρχισυντάκτης, κράμα, οικότροφος, μόριο, διέλευση, νεογνό, υδραγωγείο, αταξία, συμμορία, βρόγχος, εγγενής, μέρισμα, κρατήρας, βολιδοσκόπηση, δωρεά, συνάφεια, μιγάς, πιθανότητα, ιματιοθήκη, σαρκοβόρος, εισιτήριο, διοίκηση, δοσίλογος, αψιμαχία, προσηλυτισμός, νομισματικός, διανομή, πίστη, πρόσμειξη, απερίσκεπτος, συνταγή, ηλεκτροδότηση, άμφιο, πλοηγός, ακέραστος, σκεπτικός, πειθήνιος, αφθώδης, κάτοικος.


πολυγονίανεἱμαρμένοςμείξαντεςκεράννυται ἄγειν προσέταξαν νείμαντοςἐπίσκεψαι πείσας προσῆπτεν διδοὺς ἀμφιεννὺςἰοῦσιν οἰκεία βορὰ Δεν υπάρχουν σχόλια: