Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Λατινικά: Κείμενο 7 - Ασκήσεις εμπέδωσης

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Κείμενο 7
Caesar propter frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemāre iubet et tribus imperat in Belgis remanēre. Legātos omnes frumentum in castra importāre iubet. Milites his verbis admonet: «Hostes adventāre audio; speculatōres nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavēre debetis; hostes enim de coilibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt».
Ασκήσεις
   1)    Να εντοπίσετε στο κείμενο τα ουσιαστικά που ανήκουν στα pluralia tantum, να τα           αναγνωρίσετε γραμματικά και στη συνέχεια να τα κλίνετε
.
   2)    vim: Να κλίνετε τον τύπο και στους δύο αριθμούς.

   3)    remanēre: Να κλίνετε την οριστική του παρακειμένου.


  4)    iubet: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στους άλλους χρόνους.

  5)    Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

ενεστώτας
παρατατικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
Συντελεσμένος Μέλλοντας
admonet

esse


   6)    his verbis: Να κλίνετε τη συνεκφορά στους δύο αριθμούς.

   7)    speculatōres nostri: Να γράψετε τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού της συνεκφοράς.


   8)    eos: Να κλίνετε τον τύπο στο ουδέτερο γένος και στους δύο αριθμούς.

   9)    caedem: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικά και να γράψετε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμού.


 10) castra: Να επισημάνετε την ιδιαιτερότητα του τύπου και στη συνέχεια να γράψετε όλες τις πτώσεις στον ίδιο αριθμό.

 11) Να γράψετε τους ρηματικούς τύπους της Α΄ και της Β΄ συζυγίας και να τους αντικαταστήσετε χρονικά.


12) Να εντοπίσετε στο κείμενο τον τύπο/τους τύπους που δηλώνει/-ουν το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο.

13) remanēre: Να γράψετε το υποκείμενο του απαρεμφάτου και να εξηγήσετε την επιλογή σας.14) possunt: Να κλίνετε όλους τους χρόνους της οριστικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: