Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Ασκήσεις εμπέδωσης - 5η ενότητα

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Κείμενο 5
Silius Italicus, poēta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenēbat. Multos in illis locis agros possidēbat. Silius animum tenerum habēbat. Gloriae Vergili studēbat ingeniumque eius fovēbat. Eum ut puer magistrum honorābat. Monumentum eius, quod Neapoli iacēbat, pro templo habēbat.

1.    poēta epicus, vir clarus, ultimis annis: Να κλίνετε τις συνεκφορές στον αριθμό που βρίσκονται.

2. locis: Να κλίνετε τον τύπο στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό και να επισημάνετε την ιδιαιτερότητά του.


3.    vitae suae: Να κάνετε γραμματική αναγνώριση της αντωνυμίας.

4.   Να εντοπίσετε τα κύρια ονόματα του κειμένου και να γράψετε τη γενική και την  κλητική πτώση.


5.    Neapoli: Να κλίνετε τον τύπο.

6.    illis: να αναγνωρίσετε γραμματικά τον τύπο και να κλίνετε το θηλυκό γένος στον πληθυντικό αριθμό.


7. Να εντοπίσετε τους ονοματικούς ομοιόπτωτους προσδιορισμούς και να τους χαρακτηρίσετε συντακτικά.

8.    libri: Σε ποια πτώση και σε ποιον αριθμό βρίσκεται ο τύπος; Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.


9.  fovēbat: Να γράψετε τα πρόσωπα του πληθυντικού αριθμού σε όλους τους χρόνους της οριστικής.10.  Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

ονομαστική
γενική
δοτική
αιτιατική
κλητική
αφαιρετική

Campaniāagroseius
puer


11. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του κειμένου.

12. Να εντοπίσετε στο κείμενο το συντακτικό φαινόμενο της αυτοπάθειας και να εξηγήσετε αν είναι άμεση ή έμμεση.

13. Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenēbat.: Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό.

14. possidēbat: Να κάνετε γραμματική αναγνώριση του τύπου και να γράψετε τα πρόσωπα του άλλου αριθμού στον ίδιο χρόνο και στην ίδια έγκλιση.

15. Να εντοπίσετε στο κείμενο όλους τους ονοματικούς ετερόπτωτους τύπους και να τους χαρακτηρίσετε συντακτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: