Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Άσκηση χρονικής αντικατάστασης ρηματικών τύπων

          
ενεστώτας
παρατατικός
μέλλοντας
αόριστος
παρακείμενος
υπερσυντέλικος

γράφετε
κελεύσοιεν

συνέλεγες
ἐξέλαβες
διειλέγμην

διαπράττετε


φεύγειν

εἵλοντοἐσχήκαμεν

Δεν υπάρχουν σχόλια: