Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Ασκήσεις αρχαίων ελληνικών

     1.Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό:
§  τοῦ βασιλέως:
§  τῶν νεῶν:
§  (ὦ) δεσπόται:
§  ἡ κάμινος:
§  τῷ μάρτυρι:
§  ὁ πρεσβευτής:

   2. Να κλίνετε τους τύπους που ακολουθούν στον αριθμό που βρίσκονται: σφέτεροι, σφῶν, ὅσπερ, ταύτης.

      3. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

θετικός
συγκριτικός
υπερθετικός
ὁ χαλεπός


οἱ ἔγκυροι
σαφέστατα (επίρρ.)

μᾶλλον 4.Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στις άλλες εγκλίσεις, διατηρώντας την φωνή στην οποία βρίσκεται κάθε τύπος: ἐκπέμπωμεν, ἐπιτάσσοιεν, διαπεπράχας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: