Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Άσκηση στα ανώμαλα επίθετα της αρχαίας ελληνικής

Να συμπληρώσετε τους τύπους που λείπουν:

Ενικός αριθμός
ον.
……….
πολλὴ
τὸ
……….
γεν.
τοῦ
πολλοῦ
τῆς
πολλῆς
τοῦ
πολλοῦ
δοτ.
τῷ
πολλῷ
τῇ
πολλῇ
τῷ
πολλῷ
αιτ.
τὸν
……….
τὴν
………..
τὸ
……….
κλ.
(ὦ)
………...
(ὦ)
πολλὴ
(ὦ)
………..

Πληθυντικός αριθμός
ον.
οἱ
πολλοὶ
αἱ
πολλαὶ
τὰ
πολλὰ
γεν.
τῶν
πολλῶν
τῶν
πολλῶν
τῶν
πολλῶν
δοτ.
τοῖς
………...
ταῖς
………..
τοῖς
.........
αιτ.
τοὺς
πολλοὺς
τὰς
πολλὰς
τὰ
πολλὰ
κλ.
(ὦ)
πολλοὶ
(ὦ)
πολλαὶ
(ὦ)
πολλὰ


Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
ον.
……….
μεγάλη
………
……….
μεγάλαι
……….
γεν.
μεγάλου
μεγάλης
μεγάλου
μεγάλων
μεγάλων
μεγάλων
δοτ.
μεγάλῳ
………..
μεγάλῳ
μεγάλοις
……….
............
αιτ.
……….
μεγάλην
………
……….
μεγάλας
μεγάλα
κλ.
……….
μεγάλη
………
μεγάλοι
μεγάλαι
…………


Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
ον.
……..
……….
……..
πρᾶοι
……….
……….
γεν.
πράου
πραείας
πράου
………..
πραειῶν
………..
δοτ.
πράῳ
πραείᾳ
……..
………..
πραείαις
πραέσι
αιτ.
…….
……..
πρᾶον
πράους
………
………..
κλ.
πρᾶε
πραεῖα
πρᾶον
πρᾶοι
πραεῖαι
……….

Δεν υπάρχουν σχόλια: