Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Ασκήσεις στα ρήματα της αρχαίας ελληνικής

1.     Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
*    ἥμαρτες: τον αντίστοιχο τύπο στους υπόλοιπους χρόνους στην ίδια φωνή
*    προσάγωμεν: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του αορίστου β΄ και του παρακειμένου στη μέση φωνή
*    ἐξαγγέλλουσιν: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής και της ευκτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
*    παραινοῦμεν: τον αντίστοιχο τύπο στους υπόλοιπους χρόνους και τους ονοματικούς τύπους του μέλλοντα στην ίδια φωνή
Μονάδες 8
2.     κατέγνωσαν, ἐβούλοντο, ἐβουλεύοντο: να κλίνετε την οριστική του μέλλοντα (στη φωνή που βρίσκονται οι τύποι.
Μονάδες 9
3.     δεδύνημαι: να αναγνωρίσετε γραμματικά τον τύπο και να κλίνετε την οριστική του παρατατικού.

Μονάδες 3

Δεν υπάρχουν σχόλια: