Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, εκδόσεις ΕΝΑΣΤΡΟΝ


Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το σχολικό εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει το 1ο και το 3ο βιβλίο των Ιστοριών του Θουκυδίδη και είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στην Α' Τάξη του Γενικού Λυκείου.
Περιέχει:
  • Μετάφραση και πλήρη συντακτική ανάλυση όλων των Κεφαλαίων του Σχολικού Βιβλίου
  • Αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία Γραμματικής όλων των κειμένων του Σχολικού Βιβλίου
  • Απαντήσεις σε όλες τις Ερωτήσεις-Ασκήσεις του Σχολικού Βιβλίου
  • Κριτήρια Αξιολόγησης με τις Απαντήσεις τους
http://www.enastron.com.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: