Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Άσκηση στα ουσιαστικά της αρχαίας ελληνικής

                              Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
1.      τοῦ στρατάρχου: την κλητική ενικού
2.      αἱ ἀμυγδαλαῖ: την ονομαστική ενικού
3.      τοῦ νοῦ: τη δοτική ενικού
4.      ἡ Ἐρινύς: την αιτιατική ενικού
5.      οἱ Δωριεῖς: τη γενική ενικού
6.      τῶν λεχών: τη δοτική ενικού
7.      οἱ Σελινοῦντες: την ονομαστική ενικού
8.      ὁ Ξενοφῶν: την κλητική ενικού
9.      τοῖς σώμασιν: την αιτιατική ενικού
10.  ὁ γέρων: την κλητική ενικού και τη δοτική πληθυντικού
11.  τῆς τυραννίδος: την αιτιατική και κλητική ενικού
12.  τῷ φωτί: την ονομαστική ενικού
13.  τοῖς λιμέσιν: την ίδια πτώση στον ενικό
14.  τοῦ ἡγεμόνος: την κλητική ενικού
15.  τῆς γαστέρος: την ονομαστική και κλητική ενικού
16.  τοῦ χρέους: την ονομαστική και αιτιατική πληθυντικού
17.  τοῦ ὕδατος: την ονομαστική ενικού
18.  τὸν πρεσβευτήν: τις πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού
19.  τῷ Διί: την ονομαστική ενικού
20.  τῆς γυναικός: την κλητική ενικού και τη δοτική πληθυντικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: