Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Ενδεικτικές ερωτήσεις επανάληψης στα Κερκυραϊκά του Θουκυδίδη: αρχαία ελληνικά Α' Λυκείου

1.     Να σχολιάσετε τη θεμελιακή αντίθεση που παρουσιάζει ο ιστορικός στο παρακάτω απόσπασμα.
Ο γρ Κερκυραοι στασίαζον, πειδ ο αχμάλωτοι λθον ατος ο κ τν περ πίδαμνον ναυμαχιν π Κορινθίων φεθέντες, τ μν λόγ κτακοσίων ταλάντων τος προξένοις διηγγυημένοι, ργ δ πεπεισμένοι Κορινθίοις Κέρκυραν προσποισαι.


2.    «πικυρσαι νάγκασαν τν γνώμην»: Να σχολιάσετε την παραπάνω φράση, επισημαίνοντας κυρίως τι φανερώνεται για τον τρόπο δράσης των ολιγαρχικών καθώς και για την πολιτική που ακολουθούν.
Δράσαντες δ τοτο κα ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους επον τι τατα κα βέλτιστα εη κα κιστ ν δουλωθεεν π θηναίων, τό τε λοιπν μηδετέρους δέχεσθαι λλ μι νη συχάζοντας, τ δ πλέον πολέμιον γεσθαι. ς δ επον, κα πικυρσαι νάγκασαν τν γνώμην.


3.    Τι γνωρίζετε για τους οικέτες;
T δ στεραί κροβολίσαντό τε λίγα κα ς τος γρος περιέπεμπον μφότεροι, τος δούλους παρακαλοντές τε κα λευθερίαν πισχνούμενοι· κα τ μν δήμ τν οκετν τ πλθος παρεγένετο ξύμμαχον, τος δ τέροις κ τς πείρου πίκουροι κτακόσιοι.


4.    Να γράψετε ένα σύντομο σχόλιο για καθεμιά από τις υπογραμμισμένες λέξεις σε σχέση με το περιεχόμενο του κειμένου.
Διαλιπούσης δ μέρας μάχη αθις γίγνεται κα νικ δμος χωρίων τε σχύι κα πλήθει προύχων· α τε γυνακες ατος τολμηρς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι π τν οκιν τ κεράμ κα παρ φύσιν πομένουσαι τν θόρυβον.[…] Κα ο μν παυσάμενοι τς μάχης ς κάτεροι συχάσαντες τν νύκτα ν φυλακ σαν· κα Κορινθία νας το δήμου κεκρατηκότος πεξανήγετο, κα τν πικούρων ο πολλο ς τν πειρον λαθόντες διεκομίσθησαν.


5.    «στε τος ατος χθρος κα φίλους νομίζειν»: Ποιο ήταν το ζητούμενο για το Νικόστρατο σύμφωνα με την παραπάνω φράση;
T δ πιγιγνομέν μέρ Νικόστρατος Διειτρέφους θηναίων στρατηγς παραγίγνεται βοηθν κ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσ κα Μεσσηνίων πεντακοσίοις πλίταις· ξύμβασίν τε πρασσε κα πείθει στε ξυγχωρσαι λλήλοις δέκα μν νδρας τος ατιωτάτους κρναι, ο οκέτι μειναν, τος δ λλους οκεν σπονδς πρς λλήλους ποιησαμένους κα πρς θηναίους, στε τος ατος χθρος κα φίλους νομίζειν.


6.    σποράδες: Ποιο είναι το λάθος τακτικής των Κερκυραίων που υποδηλώνεται και πού οφείλεται;
O δ πολλ θορύβ κα πεφοβημένοι τά τ ν τ πόλει κα τν πίπλουν παρεσκευάζοντό τε μα ξήκοντα νας κα τς αε πληρουμένας ξέπεμπον πρς τος ναντίους, παραινούντων θηναίων σφς τε ἐᾶσαι πρτον κπλεσαι κα στερον πάσαις μα κείνους πιγενέσθαι.  ς δ ατος πρς τος πολεμίοις σαν σποράδες α νες, δύο μν εθς ητομόλησαν, ν τέραις δ λλήλοις ο μπλέοντες μάχοντο, ν δ οδες κόσμος τν ποιουμένων.

7.    προσβαλόντες δ κατ κέρας: Ποια είναι η τακτική των Αθηναίων και γιατί την ακολούθησαν;
ο δ θηναοι φοβούμενοι τ πλθος κα τν περικύκλωσιν θρόαις μν ο προσέπιπτον οδ κατ μέσον τας φ αυτος τεταγμέναις, προσβαλόντες δ κατ κέρας καταδύουσι μίαν ναν. Κα μετ τατα κύκλον ταξαμένων ατν περιέπλεον κα πειρντο θορυβεν.

8.    οδν μλλον πέπλεον: Γιατί οι Πελοποννήσιοι δεν επιχείρησαν νέα επίθεση εναντίον της Κέρκυρας;
T δ στεραί π μν τν πόλιν οδν μλλον πέπλεον, καίπερ ν πολλ ταραχ κα φόβ ντας κα Βρασίδου παραινοντος, ς λέγεται, λκίδ, σοψήφου δ οκ ντος· π δ τν Λευκίμμην τ κρωτήριον ποβάντες πόρθουν τος γρούς.

9.    Ποιες είναι οι κατηγορίες που φαίνεται να αποδίδει ο ιστορικός στον Ευρυμέδοντα σύμφωνα με το παρακάτω απόσπασμα και γιατί δε γίνεται πλέον αναφορά στο Νικόστρατο;
μέρας τε πτά, ς φικόμενος Ερυμέδων τας ξήκοντα ναυσ παρέμεινε, Κερκυραοι σφν ατν τος χθρος δοκοντας εναι φόνευον, τν μν ατίαν πιφέροντες τος τν δμον καταλύουσιν, πέθανον δέ τινες κα δίας χθρας νεκα, κα λλοι χρημάτων σφίσιν φειλομένων π τν λαβόντων·

10. Να σχολιάσετε σύντομα τις υπογραμμισμένες φράσεις του αποσπάσματος.

Σε καιρό ειρήνης και όταν ευημερή ο κόσμος και οι πολιτείες, οι άνθρωποι είναι ήρεμοι γιατί δεν τους πιέζουν ανάγκες φοβερές. Αλλ' όταν έρθη ο πόλεμος που φέρνει στους ανθρώπους την καθημερινή στέρηση, γίνεται δάσκαλος της βίας κ' ερεθίζει τα πνεύματα του πλήθους σύμφωνα με τις καταστάσεις που δημιουργεί. [..] Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να κάνουν το κακό και να θεωρούνται έξυπνοι, παρά να είναι καλοί και να τους λένε κουτούς. […]Προσποιούνταν έτσι ότι υπηρετούν την πολιτεία, ενώ πραγματικά ήθελαν να ικανοποιήσουν προσωπικά συμφέροντα και αγωνίζονταν με κάθε τρόπο να νικήσουν τους αντιπάλους τους.

Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: