Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ 21
                         Υμτχ
Galli, deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam =>
                         Aρ.
1) Galli, cum legiones Romanorum delevissent, everterunt urbem Romam ή
2) Galli, postquam legiones Romanorum deleverunt, everterunt urbem Romam

Παρατηρήσαμε ότι η μετοχή είναι χρονική, χρόνου Παρακειμένου, Παθητικής φωνής. Για να μετατρέψουμε την πρότασή μας σε αντίστοιχη πρόταση θα πρέπει να την αναλύσουμε με τον ιστορικό-διηγηματικό σύνδεσμο cum+υποτακτική. Επειδή η μετοχή μας είναι Παρακειμένου, εμείς έχουμε να επιλέξουμε να κάνουμε το ρήμα της καινούργιας πρότασης σε χρόνο Παρακείμενο ή Υπερσυντέλικο. Λόγω εξάρτησης από ρήμα ιστορικού χρόνου (deleverunt) θα πρέπει να δηλώσουμε το προτερόχρονο στο παρελθόν, επομένως θα διαλέξουμε υπερσυντέλικο. Για τον λόγο αυτό η πρόταση έγινε της μορφής cum+υποτακτική Υπερσυντελίκου.
Ισοδύναμη πρόταση είναι της μορφής postquam+οριστική Παρακειμένου.

                 Yμτχ           
Camillus, quibus (=eis) interemptis, aurum omne recepit=>
Με την ίδια λογική θα κάνουμε την μετατροπή της αφαιρετικής απόλυτης, χρονικής μετοχής.
                         Aρ
Camillus, cum eos (επειδή το quibus είναι στην αρχή της περιόδου, όπως φαίνεται στο κείμενο του σχολικού βιβλίου, θα πάρει την σημασία της αντωνυμίας qui, quae, quod) interemisset, aurum omne recepit ή 
                                 Αρ
Camillus postquam eos interemit, aurum omne recepit

ΚΕΙΜΕΝΟ 22
Paetus, occiso Scriboniano, Romam trahebatur.
Εδώ θα χρειαστεί μικρή προσοχή στην μετατροπή μας. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια δευτερεύουσα χρονική πρόταση χωρίς να αλλάξουμε το νόημά της. Η πρόταση εδώ μεταφράζεται:
"Ο Παίτος, όταν σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός, οδηγήθηκε σιδηροδέσμιος στην Ρώμη".
Συνεπώς θα χρειαστεί προσοχή και στην φωνή του ρήματος που θα επιλέξουμε. Στην προκειμένη περίπτωση η φωνή που θα επιλεγεί είναι η παθητική για να μην αλλάξει το νόημα της πρότασης.
Ο τύπος occiso είναι μετοχή παθητικού Παρακειμένου του ρήματος occido,3 και θα πρέπει τραπεί ή σε υποτακτική Παρακειμένου ή υποτακτική Υπερσυντελίκου. Επειδή έχουμε εξάρτηση από ρήμα ιστορικού χρόνου (trahebatur) θα επιλέξουμε την υποτακτική Υπερσυντελίκου για να δηλωθεί το προτερόχρονο στο παρελθόν. Επομένως θα έχουμε εδώ:
Paetus, cum Scribonianus occisus esset, Romam trahebatur ή
Paetus, postquam Scribonianus occisus est, Romam trahebatur.

KEIMENO 29
Audita salutatione, Caesar dixit (=Όταν άκουσε τον χαιρετισμό, ο Καίσαρας είπε) =>
Caesar, cum salutationem audivisset, dixit ή
Caesar, postquam salutationem audivit, dixit.

KEIMENO 34
Praedones, abiectis armis, ianuae appropinquaverunt (=οι ληστές αφού έριξαν κάτω τα όπλα, πλησίασαν την πόρτα) =>
Με την ίδια λογική θα κάνουμε την μετατροπή:
Praedones, cum arma abiecissent, ianuae appropinquaverunt.
Praedones, postquam arma abiecerunt, ianuae appropinquaverunt.

Συνοψίζοντας λοιπόν παρατηρούμε ότι με την μετατροπή, στις περισσότερες των περιπτώσεων, μετατρέψαμε και την Παθητική σύνταξη του κειμένου σε ενεργητική.


Δεν υπάρχουν σχόλια: