Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Το Απόλυτο Απαρέμφατο


·         τὸ ἐπ’ ἐκείνῳ / ἐκείνοις εἶναι (όσο εξαρτάται από εκείνον/εκείνους),
·         τὸ ἐπὶ τούτῳ / τούτοις / σφᾶς εἶναι (όσο εξαρτάται από αυτόν/αυτούς),
·         τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι (όσο εξαρτάται από αυτόν),
·         τὸ νῦν εἶναι (όσο για τώρα),
·         τὸ ξύμπαν εἰπεῖν (και γενικά),
·         ἑκὼν εἶναι (θεληματικά),
·         ὡς συντόμως / ὡς συνελόντι / ὡς διὰ βραχέων εἰπεῖν (για να μιλήσω    σύντομα),
·         ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν (για να μιλήσω περιληπτικά),
·         ὡς ἔπος εἰπεῖν, ὡς εἰπεῖν (για να μιλήσω έτσι),
·         ὡς εἰκάσαι (όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς),
·         ὡς τἀληθὲς εἰπεῖν (για να πω την αλήθεια),
·         οὕτως εἰπεῖν (για να το πω έτσι),
·         ὀλίγου / μικροῦ / οὐ πολλοῦ δεῖν (λίγο έλειψε),
·         ὡς ἐμοὶ δοκεῖν (κατά τη γνώμη μου),
·         σὺν θεῷ εἰπεῖν (για να πω με τη βοήθεια του Θεού).

Δεν υπάρχουν σχόλια: