Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Η σημασία των συνθέτων του ρήματος εἰμὶ

*      ἄπειμι : είμαι μακριά, απουσιάζω, είμαι απών

*      ἔνειμι κυρίως ως απρόσωπο ἔνεστι ή ἔνι (είναι δυνατό)

*      ἔξειμι κυρίως ως απρόσωπο ἔξεστι : επιτρέπεται, είναι δυνατόν, μπορεί

*      ἔπειμι: είμαι αρχηγός

*      μέτειμι κυρίως ως απρόσωπο μέτεστι: μέτεστί μοι τινὸς (συμμετέχω σε κάτι)

*      πάρειμι: είμαι παρών, παρευρίσκομαι,  πάρεστι (είναι δυνατόν), 

*      περίειμι με γενική: υπερέχω, υπερτερώ σε σχέση με κάποιον

*      περίειμι με δοτική: ζω μετά από κάποιον, επιβιώνω, επιζώ

*      περίεστι: απομένει ως κέρδος

*      πρόσειμι: προστίθεμαι

*      σύνειμι με δοτική: είμαι μαζί με κάποιον( οἱ συνόντες: οι μαθητές) 

*      συμπάρειμι: βρίσκομαι μαζί με κάποιον σε ένα μέρος

πρόειμι: προϋπάρχω

Δεν υπάρχουν σχόλια: