Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Ασκήσεις ρημάτων Β' Συζυγίας (ἵστημι, δείκνυμι)

1. Να κλίνετε την ευκτική των παρακάτω ρημάτων στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή: κατέστης, ἀφίστασθαι, ἐπίσταται, μεθίστησι.


2. ἐπέδειξαν, ἀποστήσωσιν, ἀνίστασθαι: να γράψετε το β’ ενικό και το β’ πληθυντικό πρόσωπο των παραπάνω ρημάτων στον ενεστώτα όλων των εγκλίσεων στη φωνή που βρίσκονται.


3. δύναμαι, ἄγαμαι, ὀνίνημι, πίμπλημι, πίμπρημι, ζεύγνυμι, πτάρνυμαι: να κλίνετε τα ρήματα στην οριστική του ενεστώτα και του παρατατικού και να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται.

4. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
(στα τρία γένη)

κατέβης

δρᾶθι
γνῷς

ἑάλων
 (γ’ πρ.)
ἀποδραῖμεν

5. ἐξανίσταται, συνιστάμενοι, μετάστηθι: να κλίνετε την υποτακτική του ενεστώτα και του αορίστου β’ στη φωνή που βρίσκονται οι τύποι.

Σόνια Σιούτη1 σχόλιο:

Μικρή Θεατρίνα είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.