Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ασκήσεις στα ρήματα Β' συζυγίας

 1.προδίδονται, καθίσταμαι, ἐξανιστάμεθα, ἐπιτίθησι: να κλίνετε την υποτακτική και την προστακτική του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται οι τύποι.


 2.φίστανται, ἐπίστανται: να αναγνωρίσετε τους τύπους γραμματικά και να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του ενεστώτα.


 3.Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
ἀνίστησι

παρασταῖεν

ὄμνυσι
καταδεικνύῃς 4.Ἡμεῖς παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον: να αντικαταστήσετε το ρήμα της παραπάνω πρότασης στους υπόλοιπους χρόνους χωρίς να μεταβάλετε το πρόσωπο και τη φωνή.


Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: