Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Η κλίση της μετοχής του παθητικού αορίστου

ΠΤΩΣΕΙΣ
                ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝΟΜ.
ΓΕΝ.  
ΔΟΤ.
ΑΙΤ.
ΚΛΗΤ.
ὁ λυθεὶς
τοῦ λυθέντος
τῷ λυθέντι
τὸν λυθέντα
(ὦ) λυθεὶς
ἡ λυθεῖσα
τῆς λυθείσης
τῇ λυθείσῃ
τὴν λυθεῖσαν
(ὦ) λυθεῖσα
τὸ λυθὲν
τοῦ λυθέντος

τῷ λυθέντι
τὸ λυθὲν
(ὦ) λυθὲν


ΠΤΩΣΕΙΣ
             ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝΟΜ.
ΓΕΝ.
ΔΟΤ.
ΑΙΤ.
ΚΛΗΤ.     
οἱ λυθέντες
τῶν λυθέντων
τοῖς λυθεῖσι(ν)
τοὺς λυθέντας
(ὦ) λυθέντες
αἱ λυθεῖσαι
τῶν λυθεισῶν
ταῖς λυθείσαις
τὰς λυθεῖσας
(ὦ) λυθεῖσαι
τὰ λυθέντα
τῶν λυθέντων
τοῖς λυθεῖσι(ν)
τὰ λυθέντα
(ὦ) λυθέντα

Δεν υπάρχουν σχόλια: