Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Ενεργητική - Παθητική σύνταξηΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Τονίζεται  το πρόσωπο ή το πράγμα που ενεργεί.


Το γραμματικό υποκείμενο (δηλαδή το υποκείμενο της πρότασης )  ταυτίζεται με το πραγματικό υποκείμενο ( δηλαδή αυτό που ενεργεί.
Τονίζεται το αποτέλεσμα της ενέργειας του υποκειμένου , δηλαδή η πράξη αυτή καθεαυτή.

Το πραγματικό υποκείμενο γίνεται ποιητικό αίτιο και το αντικείμενο της πράξης παίρνει τη θέση του γραμματικού υποκειμένου.
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

                 Υ                  Ρ                      Α
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ : Ο δάσκαλος διαπαιδαγωγεί τους μαθητές.

                                                    Υ                    Ρ                       Π.Α.
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ : Οι μαθητές διαπαιδαγωγούνται από το δάσκαλο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

·        Το ποιητικό αίτιο παραλείπεται, όταν εννοείται εύκολα από τα συμφραζόμενα ή είναι άγνωστο ή δεν επιθυμούμε να το δηλώσουμε.


·        Το υποκείμενο παραλείπεται, όταν δεν επιθυμούμε να το αναφέρουμε ή δεν είναι εφικτό να το κατονομάσουμε (π.χ. απρόσωπα ρήματα).

Δεν υπάρχουν σχόλια: