Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Ασκήσεις στον αόριστο β΄ και στους συντελικούς χρόνους μέσης φωνής

1.  λέγεις, παράγουσι, ερίσκω:να κλίνετε την προστακτική του αορίστου β’ στη φωνή που βρίσκονται οι τύποι.

2.μαρτάνετε, καταλαμβάνουσιν, φεύγετε, προσάγονται, πιλαμβάνεσθε: να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του αορίστου β΄ στη φωνή που βρίσκονται οι τύποι.

3.πτω, πιτάττω, παραγγέλλω, στέλλω, περιπλέκω, πράττω: να κλίνετε την οριστική του υπερσυντελίκου στη μέση φωνή.

Σόνια Σιούτη


Δεν υπάρχουν σχόλια: