Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ασκήσεις ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής

1.  Να κλίνετε την ευκτική του μέλλοντα και του αορίστου των παρακάτω ρημάτων, διατηρώντας τη φωνή: φυλάττονται, κόπτομεν, φείδεσθε, πείθουσι, συνετρίβοντο.


2.  Να γράψετε το γ’ πληθυντικό πρόσωπο των παρακάτω τύπων σε όλες τις εγκλίσεις, διατηρώντας το χρόνο και τη φωνή: νακόπτεις, κάλυψας.


3.    ρχω: να γράψετε το απαρέμφατο του ενεστώτα και του μέλλοντα στη μέση φωνή.


4.    Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους κατάλληλους τύπους:

ενεστώτας
μέλλοντας
αόριστος
πράττεινπιλύσοιντοδιαφυλάξειαν
πιτρέπουσι5.  Να αντικαταστήσετε εγκλιτικά τους παρακάτω τύπους: σφάττωσιν, λπίζεις, τρέψαιντο.

Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: