Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Ρωμαίος και Ιουλιέτα  " Δεν έχει φόβον της νυκτός το ράσον με σκεπάζει,
   φθάνει εσύ να μ' αγαπάς, κι’ ας μ' εύρουν δεν με μέλει!
   Καλλίτερα η έχθρα των να κόψη την ζωήν μου,
   παρά να μη με αγαπάς, κι’ ο θάνατος ν' αργήση."


Ρωμαίος και Ιουλιέτα, του Frank Bernard Dicksee.

Δεν υπάρχουν σχόλια: