Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Ασκήσεις ρημάτων της αρχαίας ελληνικής

1.     Να κλίνετε την οριστική του παρακειμένου και του υπερσυντελίκου των παρακάτω ρημάτων, διατηρώντας τη φωνή: καλύπτομαι, διαγράφω, κτίζω, κηρύττω.


2.    Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

ενεστώτας
παρακείμενος
υπερσυντέλικος
πτομαι


βλάπτω


ναγράφομαι


θύω


λλάττω


διώκομαι


θλίβομαι


κηρύσσω


φροντίζω


κρύπτομαι


βρίζω


φυλάττω


δοκιμάζω


στέφομαι


πιστεύω


ναγκάζομαι


κολάζω

3.    Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του παρακειμένου των παραπάνω ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται.

Απάντηση

ρήμα
απαρέμφατο παρακειμένου
μετοχή παρακειμένου
πτομαι


βλάπτω


ναγράφομαι


θύω


λλάττω


διώκομαι


θλίβομαι


κηρύσσω


φροντίζω


κρύπτομαι


βρίζω


φυλάττω


δοκιμάζω


στέφομαι


πιστεύω


ναγκάζομαι


κολάζω4.    Να κλίνετε την προστακτική του παρακειμένου των παρακάτω ρημάτων, διατηρώντας τη φωνή: γομαι, καλύπτομαι, πλίζομαι, πράττω, τάσσομαι.

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: