Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Η δοτική προσωπική

H ΔOTIKH ΠPOΣΩΠIKH
EIΔHΠAPAΔEIΓMATA
Mε προσωπικά ρήματα
• ΚτητικήΟὐκ ἔστι μοι ἁμάρτημα οὐδέν.
• ΧαριστικήΚαί μοι τὴν γραφὴν ἀνάγνωθι.
• ΑντιχαριστικήΜεγάλων πραγμάτων καιροὶ προεῖνται τῇ πόλει. (χάθηκαν για την πόλη)
• ΗθικήΚαὶ μή μοι θορυβήσετε.
• ΣυμπάθειαςΠολύ μοι ἡ καρδία πηδᾷ.
• Κρίνοντος προσώπουὉ στόλος ἔδοξέ μοι πάγκαλος εἶναι.
• ΑναφοράςΠαντὶ βροτῷ θνῄσκοντι πᾶσα γῆ τάφος.
• Ενεργούντος προσώπουΠολλαὶ θεραπεῖαι τοῖς ἰατροῖς εὕρηνται.
Mε απρόσωπα ρήματα
• Δοτική προσωπική (απλή)Ἔδοξέ μοι εἰς λόγους σοι ἐλθεῖν.
• Ενεργούντος προσώπουὉμολογεῖται ἡμῖν τοὺς ζῶντας ἐκ τῶν τεθνεώτων γεγονέναι.
Με ρηματικά επίθετα σε -τος-τέος
• Ενεργούντος προσώπουὉ ποταμὸς ἡμῖν ἐστι διαβατέος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: