Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Οι λανθάνοντες υποθετικοί λόγοι


Λανθάνων υποθετικός λόγος ονομάζεται ο υποθετικός λόγος του οποίου η υπόθεση λανθάνει (κρύβεται) σε  :

1.      Υποθετική Μετοχή
2.      Δευτερεύουσα αναφορικο – υποθετική πρόταση
3.      Δευτερεύουσα χρονικο – υποθετική πρόταση

Πιο συγκεκριμένα :
1.      Η Υποθετική Μετοχή βρίσκεται συνήθως κοντά σε μέλλοντα ή σε δυνητική έγκλιση . Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναλυθεί σε δευτερεύουσα υποθετική πρόταση ανάλογα με την απόδοση .
π.χ. Νικῶν οὐκ ἂν θαυμάζοιο  . Η απόδοση εκφέρεται με δυνητική ευκτική . Το είδος του υποθετικού λόγου στο οποίο η απόδοση εκφέρεται με δυνητική ευκτική είναι το 5ο είδος , δηλαδή η απλή σκέψη του λέγοντος. Συνεπώς η υποθετική μετοχή πρέπει να αναλυθεί ως εξής : εἰ + ευκτική ( εἰ νικῴης ).

2.      Η Δευτερεύουσα αναφορικο – υποθετική πρόταση  εισάγεται με αναφορική αντωνυμία ή αναφορικό επίρρημα + το αοριστολογικό ἂν . Αναγνωρίζουμε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο με την ίδια διαδικασία που αναγνωρίζουμε έναν απλό υποθετικό λόγο.
π.χ.  Πείσομαι τῷ ἀνδρὶ , ὅν ἂν ἕλησθε. Υπόθεση : ὅν ἂν ἕλησθε
                                                                       Απόδοση : Πείσομαι τῷ ἀνδρὶ
Συνεπώς ο υποθετικός λόγος ανήκει στο 3ο είδος και δηλώνει το προσδοκώμενο.

3.      Η Δευτερεύουσα χρονικο – υποθετική πρόταση εισάγεται με χρονικό σύνδεσμο ο οποίος εμπεριέχει το αοριστολογικό ἂν ( ἐπειδάν, ἐπάν, ὅταν, ἕως ἂν , ὁπόταν) . Αναγνωρίζουμε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο με την ίδια διαδικασία που αναγνωρίζουμε έναν απλό υποθετικό λόγο.
π.χ.  Ὁπόταν ὀργιζώμεθα, πάντες μαινόμεθα. Υπόθεση : Ὁπόταν ὀργιζώμεθα
                                                                                   Απόδοση : πάντες μαινόμεθα
Συνεπώς ο υποθετικός λόγος ανήκει στο 4ο είδος και δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον.

Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: