Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Λατινικά: Συντακτική αναγνώριση δευτερεύουσας πρότασης

Κάθε φορά που έχετε να αναγνωρίσετε μια δευτερεύουσα πρόταση, θα πρέπει να έχετε υπόψη τις εξής παραμέτρους, προκειμένου να την χαρακτηρίσετε πλήρως:
1) Είδος δευτερεύουσας πρότασης.
2) Συντακτικός Ρόλος.
3) Σύνδεσμος Εισαγωγής (και γιατί;).
4) Με τι έγκλιση εκφέρεται (και γιατί;) χρόνος (και γιατί; λόγω του ρήματος εξάρτησης).
5) Τι δηλώνει; (όταν έχουμε υποτακτική έγκλιση επισημαίνουμε την ακολουθία των χρόνων).

π.χ. 
ΜΑΘΗΜΑ XXIV
"cum Nasica...venisset": δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου. Εισάγεται με τον ιστορικό-διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, διότι εκφράζει την βαθύτερη σχέση κύριας και δευτερεύουσας πρότασης-σχέση αιτίας κι αιτιατού,  χρόνου υπερσυντελίκου (venisset), διότι εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (sensit της κύριας πρότασης) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν.

Αναλόγως πράττουμε για οποιαδήποτε άλλη δευτερεύουσα πρόταση.
Σε περίπτωση εκφοράς της δευτερεύουσας πρότασης με οριστική έγκλιση επισημαίνουμε απλώς ότι εκφράζει το πραγματικό γεγονός.
Δεν υπάρχουν σχόλια: