Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Αρχαία ελληνικά: Προτεινόμενο διαγώνισμα στο αδίδακτο κείμενο

Οτος γρ, τ’ πεδήμει νθάδε , πρτον μν ες τ δεσμωτήριον ς κλέπτης ν π’ ατοφώρ πήχθη , τότε δ φεθες μεθ’ τέρων τινν π τν νδεκα, ος δημοσί παντας μες πεκτείνατε, πάλιν πογραφες ες τν βουλήν κακουργν, ποχωρν χετο κα οχ πήκουσεν , λλ’ π’ κείνου πτακαίδεκα τν ’Αθήναζε οκ φίκετο, πλν πειδ Νικόστρατος πέθανε. Κα πρ μν μν οτε στρατείαν οδεμίαν στράτευται οτε εσφορν οδεμίαν εσενήνοχε, πλν ε τι ρα ξ του τν Νικοστράτου μφεσβήτησεν, οτ’ οδν μν λελειτούργηκεν.
Ισαίου Περ το Νικοστράτου κλήρου §§ 28-29

Λεξιλόγιο
πάγομαι: οδηγούμαι
πογραφες κακουργν: αφού κατηγορήθηκε ως κακοποιός
ποχωρν χετο: δραπέτευσε
μφισβητ: εγείρω αξιώσεις, διεκδικώ


Ερωτήσεις
  1. Να μεταφράσεις το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 40
  1. α. Να γράψεις τους τύπους που ζητούνται:
  • κλέπτης: την κλητική ενικού
  • ατοφώρ: τη γενική ενικού στο θηλυκό γένος
  • τινν: όλες τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
  • τν: τις πλάγιες πτώσεις στους δύο αριθμούς
  • : τη γενική ενικού αριθμού στα τρία γένη
Μονάδες 20
β. άφίκετο, στράτευται: να κλίνεις τον παρακείμενο διατηρώντας την έγκλιση και τη φωνή.
Μονάδες 10
γ. πήκουσεν: να γράψεις το ίδιο πρόσωπο στους υπόλοιπους χρόνους διατηρώντας την έγκλιση και τη φωνή.
Μονάδες 10
  1. α. «τ’ πεδήμει νθάδε», «πειδ Νικόστρατος πέθανε»: να αναγνωρίσεις πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία).
Μονάδες 10
β. φεθες, παντας, ποχωρν, στρατείαν, τν Νικοστράτου: να χαρακτηρίσεις συντακτικώς τους παραπάνω τύπους του κειμένου.

Μονάδες 10


Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: