Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Ασκήσεις στα ρήματα της αρχαίας ελληνικής

  1. Να γράψετε το β’ ενικό και το β’ πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική και στην ευκτική του ενεστώτα των εξής ρημάτων: μανθάνω, ἔχω, ἄγω, αἴρω, ἀνοίγω, καταλαμβάνω, παραβάλλω.

  1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους κατάλληλους τύπους:

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική

πέμπητε


ἔπραξας

χορεύοι

ἐλέξαμεν


κατάλυσον

  1. Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του αορίστου των εξής ρημάτων: παραπέμπω, πατάσσω, ἐκπαιδεύω.

  1. Να γράψετε τα πρόσωπα του πληθυντικού αριθμού των παρακάτω ρημάτων διατηρώντας τη φωνή, την έγκλιση και τον χρόνο: εἰσπράττοις, συνελάμβανε, συμπράξειας.

Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: