Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Σχηματισμός οριστικής μέλλοντα και αορίστου συμφωνόληκτων ρημάτων

Ουρανικό, χειλικό ή οδοντικό, σχηματίζουν την οριστική του μέλλοντα όπως τα φωνηεντόληκτα, με τη διαφορά ότι από τη συγχώνευση του χαρακτήρα των ρημάτων αυτών με τον χρονικό χαρακτήρα -σ- προκύπτουν τα ακόλουθα:
Χειλικός χαρακτήρας π, β, φ (πτ) + σ ψ
τρέπ-ω τρέπ + σ τρέψω
βλάπτω (θ. βλαβ-)
 βλάβ + σ  βλάψω
Ουρανικός χαρακτήρας κ, γ, χ (ττ, σσ) + σ ξ
λέγ-ω λέγ + σ λέξω
τάττω (θ. ταγ-)
 τάγ + σ τάξω
Οδοντικός χαρακτήρας τ, δ, θ (ζ) + σ  αποβάλλεται ο οδοντικός χαρακτήρας και μένει το -σ-
πείθ-ω πείθ + σ πείσω
ψεύδω ψεύδ + σ-ω ψεύσω

Ομοίως από τη συγχώνευση του άφωνου χαρακτήρα του ρήματος με τον χρονικό χαρακτήρα -σ- στον μέλλοντα προκύπτουν τα εξής:
χειλικόληκτα: -ψα, π.χ. τρέπ-ω ἔ-τρεπ-σ-α ἔτρεψα, βλάπτω ἔβλαψα.
ουρανικόληκτα: -ξα, π.χ. λήγω ἔληγ-σ-α ἔληξα, τάττω ἔταξα.
οδοντικόληκτα: -σα, π.χ. πείθω ἔπειθ-σ-α ἔπεισα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: