Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε ολόκληρο το νόμο για το Νέο Λύκειο από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ΄, 10 Σεπτεµβρίου 2013, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής

Δεν υπάρχουν σχόλια: