Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Συνηρημένα Ουσιαστικά της Β' κλίσης

Ενικός αριθμός
(θ. ἐκπλοο-, ἐκπλου-)
(θ. ῥου-, ῥου-)
(θ. ὀστεο-, ὀστου-)                                 
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

τοῦ
τῷ
τόν
(ὦ)
ἔκπλους
ἔκπλου
ἔκπλῳ
ἔκπλουν
ἔκπλου

τοῦ
τῷ
τόν
(ὦ)
ῥοῦς
ῥοῦ
ῥῷ
ῥοῦν
ῥοῦ
τὸ
τοῦ
τῷ
τὸ
(ὦ)
ὀστοῦν
ὀστοῦ
ὀστῷ
ὀστοῦν
ὀστοῦνΠληθυντικός αριθμός
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
οἱ
τῶν
τοῖς
τοὺς
(ὦ)
ἔκπλοι
ἔκπλων
ἔκπλοις
ἔκπλους
ἔκπλοι
οἱ
τῶν
τοῖς
τοὺς
(ὦ)
ῥοῖ
ῥῶν
ῥοῖς
ῥοῦς
ροῖ
τὰ
τῶν
τοῖς
τὰ
(ὦ)
ὀστᾶ
ὀστῶν
ὀστοῖς
ὀστᾶ
ὀστᾶ


                                                           Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: