Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Αόριστος ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρ.
Μετοχή
Ενεργητικός
ἔ-νειμ-α
ἔ-νειμ-ας
ἔ-νειμ-ε
ἐ-νείμ-αμεν
ἐ-νείμ-ατε
ἔ-νειμ-αν

ἐ-νείμ-ατον
ἐ-νειμ-άτην

νείμ-ω
νείμ-ῃς
νείμ-ῃ
νείμ-ωμεν
νείμ-ητε
νείμ-ωσι

νείμ-ητον
νείμ-ητον

νείμ-αιμι
νείμ-αις
νείμ-αι
νείμ-αιμεν
νείμ-αιτε
νείμ-αιεν

νείμ-αιτον
νειμ-αίτην

__
νεῖμον
νειμ-άτω
__
νείμ-ατε
νειμ-άντων
ή –άτωσαν
νείμ-ατον
νειμ-άτων

νεῖ-μαι
νείμας
νείμ-ασα
νεῖμ-αν

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρ.
Μετοχή
Μέσος 
ἐ-νειμ-άμην
ἐ-νείμ-ω
ἐ-νείμ-ατο
ἐ-νειμ-άμεθα
ἐ-νείμ-ασθε
ἐ-νείμ-αντο

ἐ-νείμ-ασθον
ἐ-νειμ-άσθην
νείμ-ωμαι
νείμ-ῃ
νείμ-ηται
νειμ-ώμεθα
νείμ-ησθε
νείμ-ωνται

νείμ-ησθον
νείμ-ησθον
νειμ-αίμην
νείμ-αιο
νείμ-αιτο
νειμ-αίμεθα
νείμ-αισθε
νείμ-αιντο

νείμ-αισθον
νειμ-αίσθην

νεῖμαι
νειμ-άσθω
__
νείμ-ασθε
νειμ-άσθων
ή –άσθωσαν
νείμ-ασθον
νειμ-άσθων
νείμ-ασθαι
νειμ-άμενος
νειμ-αμένη
νειμ-άμενον

Δεν υπάρχουν σχόλια: