Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Συνηρημένα ουσιαστικά της Α' κλίσης

Ενικός αριθμός
(θ. Ἑρμεα-, Ἑρμη-)
(θ. μναα-, μνα-)
(θ. γαλέα-, γαλή-)  
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

τοῦ
τῷ
τὸν
Ἑρμῆς
Ἑρμοῦ
Ἑρμῇ
Ἑρμῆν
Ἑρμῆ

τῆς
τῇ
τὴν
μνᾶ
μνᾶς
μνᾷ
μνᾶν
μνᾶ

τῆς
τῇ
τὴν
γαλῆ
γαλῆς
γαλῇ
γαλῆν
γαλῆ

Πληθυντικός αριθμός
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
οἱ
τῶν
τοῖς
τοὺς
Ἑρμαῖ
Ἑρμῶν
Ἑρμαῖς
Ἑρμᾶς
Ἑρμαῖ
αἱ
τῶν
ταῖς
τὰς
μναῖ
μνῶν
μναῖς
μνᾶς
μναῖ
αἱ
τῶν
ταῖς
τὰς
γαλαῖ
γαλῶν
γαλαῖς
γαλᾶς
γαλαῖ


Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: