Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ – ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ


ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Τονίζεται  το πρόσωπο ή το πράγμα που ενεργεί.


Το γραμματικό υποκείμενο (δηλαδή το υποκείμενο της πρότασης )  ταυτίζεται με το πραγματικό υποκείμενο ( δηλαδή αυτό που ενεργεί.
Τονίζεται το αποτέλεσμα της ενέργειας του υποκειμένου , δηλαδή η πράξη αυτή καθεαυτή.

Το πραγματικό υποκείμενο γίνεται ποιητικό αίτιο και το αντικείμενο της πράξης παίρνει τη θέση του γραμματικού υποκειμένου.
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

                 Υ                  Ρ                        Α
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ : Ο δάσκαλος διαπαιδαγωγεί τους μαθητές.

                                                    Υ                    Ρ                       Π.Α.
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ : Οι μαθητές διαπαιδαγωγούνται από το δάσκαλο.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

·     Το ποιητικό αίτιο παραλείπεται , όταν εννοείται εύκολα από τα συμφραζόμενα ή είναι άγνωστο ή δεν επιθυμούμε να το δηλώσουμε.


·     Το υποκείμενο παραλείπεται , όταν δεν επιθυμούμε να το αναφέρουμε ή δεν είναι εφικτό να το κατονομάσουμε. ( π.χ. απρόσωπα ρήματα )

Δεν υπάρχουν σχόλια: