Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Οι Υποθετικοί Λόγοι

υπόθεση
απόδοση
είδος
εἰ + οριστική οποιουδήποτε χρόνου
οποιαδήποτε έγκλιση
(πλην δυνητικής οριστικής)
το πραγματικό
εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου
δυνητική οριστική (οριστική ιστορικού χρόνου + ἄν)
ή απρόσωπο ρήμα
ή ἐβουλόμην, ἔμελλον, ἐκινδύνευον + απρμφ.
το αντίθετο του πραγματικού
ἐάν, ἄν, ἢν + υποτακτική
οριστική μέλλοντα
ή προστακτική
ή μελλοντική έγκλιση / έκφραση
το προσδοκώμενο
ἐάν, ἄν, ἢν + υποτακτική
οριστική ενεστώτα
ή γνωμικός αόριστος
ή παρακείμενος με σημασία ενεστώτα
η αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον
εἰ + ευκτική
δυνητική ευκτική
ή οριστική αρκτικού χρόνου,
ευχετική ευκτική, προστακτική
η απλή σκέψη του λέγοντος
εἰ + ευκτική επαναληπτική
οριστική ιστορικού χρόνου
ή δυνητική οριστική (οριστική ιστορικού χρόνου + ἄν)
η αόριστη επανάληψη στο παρελθόν

Δεν υπάρχουν σχόλια: