Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Συνοχή

ΣΥΝΟΧΗ : είναι η μορφική σύνδεση προτάσεων , περιόδων ή παραγράφων ενός κειμένου η οποία επιτυγχάνεται με :

§         διαρθρωτικές λέξεις / φράσεις
§         αντωνυμίες
§         επαναλήψεις λέξεων ή φράσεων
§         συνώνυμα


ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ : είναι η νοηματική σύνδεση προτάσεων , περιόδων ή παραγράφων ενός κειμένου . Μπορεί να είναι :

§         λογική : όταν τα στοιχεία ακολουθούν στη διάταξή τους δικές τους εσωτερικές σχέσεις ( π.χ. αντίθεση , αίτιο – αποτέλεσμα κ.λπ. )
§         χρονολογική : όταν τα στοιχεία ακολουθούν στη διάταξή τους τον άξονα του χρόνου ( π.χ. παρελθόν – παρόν κ.λπ. )
§         τοπική : όταν τα στοιχεία ακολουθούν στη διάταξή τους τον άξονα του τόπου ( π.χ. αστικά κέντρα – επαρχίες κ.λπ. )ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ / ΦΡΑΣΕΙΣ

αίτιο-αποτέλεσμα
επειδή , διότι , γιατί , αφού…
αντίθεση-εναντίωση
όμως , ωστόσο , αλλά αντίθετα , ενώ , από την άλλη πλευρά…
χρονική σχέση
ύστερα , προηγουμένως , μετά , ταυτόχρονα , κατόπιν , έπειτα κ.λπ.
όρος-προϋπόθεση
αν , εκτός αν , σε περίπτωση που , με το σκεπτικό ότι…
επεξήγηση
δηλαδή , με άλλα λόγια , για να γίνω σαφέστερος/-η…
έμφαση
είναι αξιοσημείωτο ότι… , θα ήθελα να τονίσω το εξής…/να επιστήσω την προσοχή σας
παράδειγμα
π.χ. , λ.χ. , για παράδειγμα , όπως κ.λπ.
απαρίθμηση επιχειρημάτων-εισαγωγή μιας νέας ιδέας
αρχικά , καταρχάς , τελικά , επιπλέον κ.λπ.
συμπέρασμα-συγκεφαλαίωση
άρα , επομένως , συνεπώς , συγκεφαλαιώνοντας , ανακεφαλαιώνοντας , για να συνοψίσουμε , επιλογικά κ.λπ.
διάρθρωση του κειμένου
το άρθρο / η εισήγηση / η ομιλία μου χωρίζεται σε τρία μέρη …
διάζευξη
ή , είτε…είτε

 Σόνια Σιούτη, φιλόλογοςΔεν υπάρχουν σχόλια: