Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Αδίδακτο κείμενο για επεξεργασία

ς δ’ ν κεφαλαίῳ ερσθαι, ἐὰν μν κολάζητε τος δικοντας, σονται μν ο νόμοι καλο κα κύριοι, ἐὰν δ’ φιτε, καλο μέν, κύριοι δ’ οκέτι. ν δ’ νεκα τατα λέγω, οκ κνήσω πρς μς παρρησιάσασθαι. σται δ’ λόγος π παραδείγματος. δι τί οεσθε, νδρες θηναοι, τος νόμους μν καλς κεσθαι, τ δ ψηφίσματα εναι τ τς πόλεως καταδεέστερα, κα τς κρίσεις νίοτε τς ν τος δικαστηρίοις χειν πιπλήξεις; γ τς τούτων ατίας πιδείξω. τι τος μν νόμους τίθεσθε π πσι δικαίοις, οτε κέρδους νεκ’ δίκου, οτε χάριτος οτ’ χθρας, λλ πρς ατ μόνον τ δίκαιον κα τ συμφέρον ποβλέποντες· πιδέξιοι δ’ ομαι φύντες τέρων μλλον, εκότως καλλίστους νόμους τίθεσθε. ν δ τας κκλησίαις κα τος δικαστηρίοις πολλάκις φέμενοι τν ες ατ τ πργμα λόγων, π τς πάτης κα τν λαζονευμάτων πάγεσθε, κα πάντων δικώτατον θος ες τος γνας παραδέχεσθε· ἐᾶτε γρ τος πολογουμένους ντικατη- γορεν τν κατηγορούντων. πειδν δ’ π τς πολογίας ποσπασθτε κα τς ψυχς φ’ τέρων γένησθε, ες λήθην μπεσόντες τς κατηγορίας, ξέρχεσθ’ κ τν δικαστηρίων, οδ παρ’ τέρου δίκην εληφότες, οτε παρ το κατηγόρου, ψφος γρ κατ’ ατο ο δίδοται, οτε παρ το πολογουμένου, τας γρ λλοτρίαις ατίαις ποτριψάμενος τ πάρχοντα ατ γκλήματα κπέφευγεν κ το δικαστηρίου· ο δ νόμοι καταλύονται κα δημοκρατία διαφθείρεται κα τ θος π πολ προβαίνει· εχερς γρ νίοτε λόγον νευ χρηστο βίου προσδέχεσθε.
Αἰσχίνης, Κατὰ Τιμάρχου 177-179

Δεν υπάρχουν σχόλια: