Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Κριτήριο αξιολόγησης στα Αρχαία Ελληνικά της Α' Λυκείου

Ονοματεπώνυμο :………………………………………………………………………..

Α.ΚΕΙΜΕΝΟ                ( ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2,2,1-4 )

Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ δ’ αὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες˙ οἱ δὲ προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἰ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας, διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἂλλοθι δ’ οὔ, εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι.

Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.      Να μεταφράσετε το κείμενο στα νέα ελληνικά.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΜΟΝΑΔΕΣ 30
2.      α. «τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες» : τι γνωρίζετε για το θεσμό των σπονδών;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................
ΜΟΝΑΔΕΣ 15
β. Γιατί ο Λύσανδρος μετά τη νίκη του επί των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς δεν πήγε αμέσως στην Αθήνα προκειμένου να την καταλάβει; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας, βασιζόμενοι σε στοιχεία του κειμένου.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΜΟΝΑΔΕΣ 15
3.      α. Ἀθηναῖοι, ἀσφάλειαν, τῶν ἐπιτηδείων : να κλίνετε τα ουσιαστικά στον αριθμό που βρίσκονται.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΜΟΝΑΔΕΣ 15
β. ἐγένοντο : να κλίνετε το ρήμα στο χρόνο που βρίσκεται.
………………………………………………………………………………………
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
4.      α. εκδότης, αναπόφευκτος, περιφρούρηση, είδηση, παραπεμπτικό : να εντοπίσετε στο κείμενο τους τύπους οι οποίοι συγγενεύουν ετυμολογικά με τις λέξεις που σας δόθηκαν.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
β. κατεστήσατο, ὑπεδέχοντο, ὑποσπόνδους, ἐγένοντο, πλέουσιν: για κάθε τύπο που σας δόθηκε να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις στα νέα ελληνικά.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΜΟΝΑΔΕΣ 10

Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: