Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Άσκηση στα παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων της αρχαίας ελληνικής

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους κατάλληλους τύπους:

ΘΕΤΙΚΟΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ
εὖ


πτωχοὶ




θερμότατα (επίρρημα)

αἰσχίονος (θηλυκό)

τῆς ἰδίας




πλεῖστος


χειρίστους

μᾶλλον

ἡδέως




πρῶτος
βαρέως



ἀληθέστερον (επίρρημα)


κατωτέρω



παλαίτατα
τὰ ἔντιμα


ψευδὴς




ξηροτάτου (ουδέτερο)

εὐδαιμονέστερος

φίλης


τὸν ἁπλοῦν



αἱ μείζους

ἀγαθῆς




καλλίστης

ὁ θάττων

πένης


Δεν υπάρχουν σχόλια: